اطلاعیه افزایش قیمت دامنه ir

پیرو اطلاعیه ایرنیک (مرکز ثبت دامنه کشوری ایران - nic.ir)، قیمت های کلیه پسوندهای دامنه ملی (ir.) از ابتدای خردادماه افزایش خواهد داشت. به این منظور توصیه می شود در فرصت باقی مانده نسبت به انجام ... بیشتر »

12th May 2021