هاست اختصاصی

DEDICATED-1

هاست 40 گیگابایت
رم 4 گیگ
پردازنده 2 هسته
پهنای باند نامحدود

DEDICATED-2

هاست 80 گیگابایت
رم 8 گیگ
پردازنده 4 هسته
پهنای باند نامحدود

DEDICATED-3

هاست 300 گیگابایت
رم 16 گیگ
پردازنده 12 هسته
پهنای باند نامحدود

DEDICATED-4

هاست 450 گیگابایت
رم 32 گیگ
پردازنده 24 هسته
پهنای باند نامحدود